Sponsoring

Realizacja projektu filmowego jest procesem długotrwałym i wymagającym ogromnego zaangażowania. Proponuję udział w swoich projektach ludziom, którzy chcą uczestniczyć w tworzeniu nowej jakości sztuki. Jest dla mnie oczywiste, że finansowanie jest oparte na zasadzie wzajemności, czyli osoba finansująca, otrzymuje coś w zamian.

Ze swej strony proponuję realizację jakiegoś zlecenia komercyjnego dla osoby zainteresowanej, lub inne formy typu wymienienie sponsorów we wszelkich materiałach dotyczących filmu, napisach końcowych czy wykorzystanie jako rekwizytów produktów danej firmy. To tylko kilka przykładów, w oceanie możliwości.


Przykład


Kosztorys filmu  dokumentlanego „Z potrzeby serca – Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii”

I. ROZWÓJ PROJEKTU I PRACE WSTĘPNE — 9,000 zł.
1. PRAWA I PRACE LITERACKIE — 5,000zł
2. WYNAGRODZENIA — 0zł
3. CASTING / DOKUMENTACJE / PROJEKTY — 1,000zł
4. PODRÓŻE SŁUŻBOWE — 1,000zł
5. TRANSPORT — 0zł
6. KOSZTY ADMINISTRACYJNO–BIUROWE — 1,000zł
7. POZOSTAŁE KOSZTY — 1,000zł

II. PRODUKCJA – PRZYGOTOWANIA I ZDJĘCIA — 84,000 zł.
8. WYNAGRODZENIA: EKIPA — 65,000zł
9. WYNAGRODZENIA: OBSADA — 1,000zł
10. SPRZĘT / USŁUGI ZDJĘCIOWE / NOŚNIKI — 10,000zł
11. SCENOGRAFIA I DEKORACJA WNĘTRZ — 0zł
12. KOSTIUMY I CHARAKTERYZACJA — 0zł
13. EFEKTY SPECJALNE NA PLANIE — 0zł
14. OBIEKTY ZDJĘCIOWE / HALA — 0zł
15. OBSŁUGA PLANU ZDJĘCIOWEGO — 1,000zł
16. PODRÓŻE SŁUŻBOWE — 2,000zł
17. TRANSPORT — 1,000zł
18. KOSZTY ADMINISTRACYJNO–BIUROWE — 1,000zł
19. UBEZPIECZENIA — 3,000zł


III. POSTPRODUKCJA — 33,000zł.
20. MONTAŻ OBRAZU — 15,000zł
21. POSTPRODUKCJA OBRAZU — 5,000zł
22. POSTPRODUKCJA DŹWIĘKU — 3,000zł
23. MUZYKA — 6,000zł
24. MATERIAŁY WYJŚCIOWE I ARCHIWIZACJA — 1,000zł
25. PODRÓŻE SŁUŻBOWE — 1,000zł
26. TRANSPORT — 0zł
27. KOSZTY ADMINISTRACYJNO–BIUROWE — 2,000zł


IV. POZOSTAŁE KOSZTY BEZPOŚREDNIE — 6,000zł.
28. OBSŁUGA PRAWNO–FINANSOWA — 2,000zł
29. PROMOCJA NA ETAPIE PRODUKCJI — 1,000zł
30. INNE KOSZTY BEZPOŚREDNIE — 3,000zł

V. SUMA KOSZTÓW BEZPOŚREDNICH (I+II+III+IV) — 132,000zł.

VI. KOSZTY OGÓLNE (5% od V) — 6,600 zł.

VII. RAZEM KOSZT FILMU (V+VI) — 138,600 zł.

VIII. P&A (2% od V) — 2,640 zł.

IX. RAZEM KOSZT FILMU Z P&A (VIII+IX) — 141,240 zł.


* Powyższe kwoty są kwotami brutto.
Przykład


Wstępny scenariusz, koncepcja artystyczna filmu dokumentlanego „Z potrzeby serca - Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii”.
Motywem przewodnim filmu jest zdanie wypowiedziane przez jedną z osób - (Z. Małota): Już nie pracujemy na to, by przedłużyć, tylko poprawić jakość życia”

OBECNIE:

 • Budynek z zewnątrz. Zbliżamy się. Zamarłe w bezruchu pracownie, w nich ludzie uchwyceni w trakcie wykonywania różnych czynności. Przelot kamery poczynając od pracowni Sztucznego Serca poprzez pracownie Bioinżynierii i Biocybernetyki.
 • Lektor:dwadzieścia pięć lat temu, kiedy  podpisywano akt notarialny i powołano Zarząd Fundacji nikt nie przypuszczał, że jest to początek Nowej Ery polskiej kardiochirurgii

WSPÓŁCZEŚNIE:

 • Szczegół- Karetka kardiologiczna z zespołem lekarzy i pacjent na podtrzymaniu funkcji życiowych. Monitor EKG z spadającym wykresem tętna i ciśnienia...Karetka to pęd- od wewnątrz gorączkowa akcja ratowania życie, od zewnątrz pędzący ulicami miasta samochód.
 • To się zdarza w każdej chwili. Żyjemy w tak wielkim tempie, że w pewnym momencie nasze serce odmawia posłuszeństwa. Cisza. Uderzenia tętna czepiającego się życie.

ROK 1993 ZABRZE:

 • Pracownia Sztucznego serca w FRK w Zabrzu- materiały archiwalne z otwarcia Ośrodka Badawczo- Wdrożeniowego. Najlepiej gdyby to były materiały filmowe, ewentualnie fotografie.
 • 4.09.1993 roku nastąpiło oficjalnie uruchomienie ośrodka Badawczo- Wdrożeniowego Fundacji  złożonego z Pracowni Biologicznej Zastawki Serca i Pracowni Sztucznego Serca oraz Zespołów: Eksperymentalnego i Klinicznego.

ROK 1995 KLINIKA KARDIOCHIRURGII ZABRZE:

 • 5 marca, wszczepienie pierwszej komory serca przez profesora Religę. Trzy miesiące później wszczepienie pierwszej polskiej zastawki serca. W sierpniu rozpoczęto prace nad pierwszą implantowalną protezą wspomagania lewej komory serca.
 • Materiały archiwalne z pierwszego zabiegu wszczepienia polskich komór wspomagania serca
 • Wszczepienie przez Z Religę pierwszej zastawki biologicznej
 • Zdjęcia archiwalne pierwszej implantowalnej komory serca- Archiwum
 • Pacjent po implantacji- materiały archiwalne
 • Jak powstała pierwsza komora serca- czyj projekt, materiały ile nad nią pracowano. 
 • Jak powstała pierwsza biologiczna zastawka- opowieść kogoś, kto brał w tym osobiście udział
 • Ograniczenia i wady pierwszej komory serca. Jak potoczyły się jej losy?

ROK 1998:

 • Rozpoczęto projekt badawczy w zakresie symulacji procedur kardiochirurgicznych.
 • Materiały archiwalne, pomieszczenia i komputery, zrzuty ekranu animowane - jak wygląda taka symulacja. Opowieść o symulacji na tle pełnoekranowej symulacji procedur kardiochirurgicznych.
 • Co daje symulacja procedur kardiochirurgicznych opowie ktoś z pracowni

ROK 2000:

 • 14 września 2000 roku rozpoczęto prace badawcze nad uniwersalnym robotem do operacji na sercu i wykonywania innych zabiegów chirurgicznych wymagających szczególnej precyzji.
 • Materiały archiwalne pierwszych prototypów robota chirurgicznego. Ramię do solooperacji w trakcie użycia.
 • Pracownia biocybernetyki- Praktyczna potrzeba czy zbędny gadżet - czym jest robot chirurgiczny i jaki był cykl rozwoju tej idei.
 • Inne praktyczne zastosowanie wyników prac czyli ramię do solooperacji jako ułatwienie pracy zwłaszcza w tzw. klinikach jednego dnia.

ROK 2003 PRACOWNIA BIOTECHNOLOGII:

 • Hodowle komórkowe i biomateriały. Materiały dotyczące wzrostu hodowli komórkowych. Materiały mikroskopowe obrazujące tenże wzrost.
 • Jakim celom służą i jaką pełnią rolę w nowoczesnej kardiochirurgii biomateriały- Zwłaszcza istotne jest wyeksponowanie nadziei związanych z możliwościami tej dziedziny badań.

ROBIN HEART 2:

 • Materiały archiwalne. Poszczególne elementy Robina w wizualnie pięknej formie. Można wykorzystać do tego obecną wersję.
 • Od pomysłu do zbudowania w pełni funkcjonalnego robota chirurgicznego

ROK 2007 PROGRAM POLSKIE SZTUCZNE SERCE:

 • Elementy składowe, które prowadzą do tego, by powstała idea stworzenia całkowicie implantowalnego sztucznego serca. Proteza permamentna.
 • Jak działa takie urządzenie- najlepiej w formie symulacji komputerowej i modelu rzeczywistego na przemian.
 • O idei, która istniała od początku istnienia fundacji i jej formalnym zaistnieniu w postaci programu „Polskie Sztuczne Serce”- Program Polskie sztuczne serce.
 • Zmodyfikowanie pompy Religi, zrobienie własnych zastawek, opracowanie pompy wirowej najnowocześniejszego typu i kilka rzeczy, które powstały mimochodem - pompa implantowalna, pneumatyczna - marzenie Profesora, pulsacyjna - membrana, dwie zastawki, wszczepiane do klatki piersiowej.

ROK 2009:

 • Styczeń 2009 Pierwsza operacja przeprowadzona za pomocą robota
 • Centrum Medycyny Doświadczalnej Katowice. Materiały archiwalne z operacji usunięcia woreczka żółciowego. Precyzyjna operacja naprawcza zastawki mitralnej.
 • Czy to tylko eksperyment, czy już  wkraczamy w nową erę chirurgii? Próba odpowiedzi w kilku zdaniach.
 • 8 marca umiera twórca FRK Zbigniew Religa
 • Materiały archiwalne. Nadanie Fundacji imienia Zbigniewa Religi.
 • Lektor o pasji Profesora, która doprowadziła do powstania Fundacji i była jej napędem.

ROK 2010:

 • 01.05.2010 Eksperymentalna operacja serca za pomocą robotów chirurgicznych Robin Heart. Materiały archiwalne.
 • Czy przyszłością staną się operacje na sercu przeprowadzane zdalnie za pomocą robota chirurgicznego. Zakres możliwości obecnie stosowanych rozwiązań.

ROK 2013:

 • 7.05.2013 Otwarcie Laboratorium Protez Serca
 • Tutaj wytwarzane będą protezy serca dla dorosłych, a w przyszłości dla dzieci. Cały cykl od projektu do produkcji własnych protez
 • Jaka technologia, bezpieczeństwo i możliwości produkcyjne?
 • 26.06.2013 Wszczepienie pacjentowi protezy Religa Heart EXT
 • Proteza Religa Heart EXT poszczególne składowe i wizualizacja w 3D.
 • Jak uzyskano coraz większą doskonałość protezy w stosunku do poprzednich rozwiązań.

OBECNIE:

 • Wracamy do pracowni. Przelot przez wszystkie części pracowni odwrotny do tego na początku. Obraz oddala się przechodząc w następny obraz -pacjenci  normalnie funkcjonujący podpięci tylko do niewielkich urządzeń zasilających.
 • „Pacjenci którzy dziesięć lat temu skazani byli na śmierć i to w kilka kilkanaście miesięcy. Byli przykuci do łóżka. Teraz bawią się z dziećmi, grabią liście. Muszą tylko wymieniać baterie”
 • Został pokonany ogromny dystans od pierwszych nieśmiałych prób - w prawie fantastyczną przyszłość, gdzie możliwe jest dosłownie wszystko.© 2020 IRENEUSZ CENCORA