Cele

Żyjemy w rzeczywistości obrazkowej i coraz trudniej dotrzeć do szerszego grona odbiorców za pomocą słowa pisanego. Nie jest to miejsce na analizę tego zjawiska, ale na pewno tzw. brak czasu jest główną tego przyczyną.

Uważam, że również w formach wizualnych można realizować przedsięwzięcia, których celem jest podnoszenie odbiorcy na poziom wyższy, niż tylko biernego konsumenta prezentowanych treści. I taki cel mi przyświeca.

© 2020 IRENEUSZ CENCORA